02 Amanda Ooms

Jakob Hultcrantz Hansson’s intervju med Amanda Ooms om skådespeleri.
  • Hur du skapar ett koncentrationsrum
  • Hur du kallar till dig din gråt
  • Om att förbereda sig
  • Om att skapa möjligheter
  • Om att skapa kontakter